Martínez&Herrera

Martínez&Herrera somos dous gaiteiros, músicos, mestres e animadores cunha ampla experiencia no ámbito da música tradicional, na animación e na educación e animación musical.  Alfaiamos todo tipo festas: infantís, de maiores, parroquiais,  etc.

Coas nosas grileiras en Re, tocando repertorio tradicional, ao máis puro estilo porteliano e, acompañados ou non de percusión (segundo o gusto do cliente), caldeamos calquera tipo de ambiente, por frío que pareza.

Tamén dispoñemos de traxe e pose de gala para actos que protocolarios.